Компанія > Система управління заявками НБУ

Система управління заявками НБУ

Для автоматизації управління заявками (на виділення ресурсів спіробітникам) у Національному банку України нами розроблено рішення FossLook Заявка на базі платформи FossLook. Дане рішення було впроваджено у НБУ після попереднього періоду дослідної експлуатації та доопрацювання програмного забезпечення під специфічні вимоги НБУ.

У великих державних і комерційних організаціях часто існують власні регламенти подачі і виконання заявок від співробітників на отримання будь-яких ТМЦ, виділення часу у переговорній кімнаті, відшкодування витрат на відрядження, тощо. Таким чином, задача організації електронного документообігу заявок дуже актуальна.

управління заявками НБУДо головних особливостей продукту “Заявки НБУ” відносяться наступні:

1. Подвійна маршрутизація документів – маршрути налаштовуються як для підрозділу заявника так і для виду заявки.
2. Підтримка узгодження заявок.
3. Підписування заявок за допомогою електронного цифрового підпису.
4. Гнучка групова політика користувачів, яка може залежати від результату узгодження заявки.
5. Автоматизація архівування документів та підтримка шаблонів друкарських форм.